Phân biệt thiếu dinh dưỡng ở cây

PHÂN BIỆT TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG Ở CÂY

Thiếu dinh dưỡng trong thủy canh sẽ có 3 nguyên nhân:

  • Pha dung dịch không đúng nồng độ hoặc dung dịch không chất lượng. (xem ở đây)
  • Nồng độ pH không phù hợp (xem ở đây)
  • Điều kiện ngoại cảnh.

Thiếu dinh dưỡng sẽ gây rối loạn sinh lí bên trong cây dẫn đến biểu hiện không bình thường ở kiểu hình, tùy tình trạng hụt ít hay nhiều đối với mỗi loại cây khác nhau đều sẽ khác nhau. Vì vậy muốn xác định chính xác cần phải có sự kết hợp nhiều dị trạng trên cây với nhau.

Nhưng để dễ dàng hơn cho bà con vừa vào, SS xin trích một vài thông tin và hình ảnh sưu tầm được.

1.Về vị trí biểu hiện

  • Trên chồi non: Ca, Bo
  • Trên lá non, trưởng thành: Cu, S, Fe, Mn.
  • Trên lá già: N,P,K, Mg, Zn,Mo.

2. Biểu hiện toàn diện

Một vài đặc điểm khác nhau

Thiếu N, P, K và thiếu cả NPK

Dung dịch thủy canh tốt sẽ hạn chế tối đa tình trạng thiếu dinh dưỡng ở cây, giúp bà con có một vụ mùa bội thu.


Siêu Sâu

1 thought on “Phân biệt thiếu dinh dưỡng ở cây

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *